📢📢📌📌เพิ่มพิเศษ 2 รอบ Roadshow ของเชียงใหม่

วันพุธ 16 สิงหาคม และ เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2023

🚢🎡🚢🎡🚢🎡

รอบที่ 1 : พุธ 16 สิงหาคม 2023 คณะมนุษย์ศาสตร์ (มช.) ห้อง HB7801 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พิเศษ: Virtual Presentation กับ Disney Cruise Line และ โครงการ Disney International Program 2024 (Spring: เม.ย- มิ.ย )

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ : Free**

- Disney Cruise Line (เรือสำราญ) : Virtual Presentation (Live) ตรงจากเจ้าหน้าที่จากทางเรือสำราญ

- Disney Cultural Exchange Program: ทำงานเก็บประสบการณ์ที่ประเทศอเมริกา Orlando, Florida.

***หมายเหตุ: สำหรับ นศ. (ปี 2 -3) ที่สนใจสมัคร Disney Cultural Exchange Program กรุณานำ Transcript GPAX ขั้นต่ำ 2.75 เพื่อมารับ Code สำหรับสมัคร Online***

🎡🎡🚢🚢🎈🎈🎡🎡⚓️⚓️🚢🚢🎈🎈⚓️⚓️

รอบสุดท้ายของเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม เวลา 11.00-12.30 น. ( 30 คน) นะคะ

สถานที่: Rocha’s Overseas (London House) 4 ถ.ศรีภูมิ ซ.8 หลังวัดควรค่าม้า

วิธีการสมัครจอง Roadshow
ส่งมาที่ Message แจ้ง ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามPassport /ชั้นปี /มหาวิทยาลัย /เบอร์โทร / รอบที่ต้องการไปฟัง
รอทางโครงการฯตอบกลับ เพื่อยื่นยันการจองสิทธ์และเอกสารที่ต้องเตรียมไปวันฟังRoadshow รอการตอบกลับภายใน1-2วันทำการ

**หมายเหตุ**
ไม่รับ นศ.ชั้นปีที่ 1 และนศ.ชั้นปีสุดท้ายหลักสูตร ป.ตรี
ขณะนี้หน้าwebsite รายละเอียดใน www.londonhouse-cm.com