Disney Culture Experience, Disney International Program 2020

น้องๆสามารถจองที่นั่ง Roadshow โดยส่งข้อความ inbox ผ่านทาง เพจ Facebook ของ London House ที่: www.facebook.com/londonhousecm (รับจองทางเดียวเท่านั้น ไม่รับจองทางโทรศัพท์) เนื่องจากผู้สมัครฟัง Roadshow มีจำนวนมาก น้องๆจะได้รับการยืนยันเป็นข้อความตอบกลับ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากส่ง inbox ทุกคนจะได้ข้อความตอบกลับค่ะ กรุณาส่งข้อความจองใน Page นะคะ เราจะรับจองตามลำดับที่จองในหน้า Page ของ Londonhousecm เท่านั้นค่ะ

เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด กรุณาส่งรายละเอียดให้ชัดเจน 1.ชื่อ-นามสกุล 2.มหาวิทยาลัย 3. ชั้นปีที่กำลังที่ขึ้นศึกษา 4 .เบอร์โทรติดต่อ 5.รอบเวลา
1 Account / 1 รอบ / 1 ที่นั่ง ไม่รับจองที่แทนกันนะคะ 1 คน 1ที่เท่านั้น / ชื่อต้องตรงกับ Transcript ที่จะยื่นนะคะ

ประกาศ: สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนปิดเทอมใหญ่จากเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทางโครงการฯเปิดรับได้เฉพาะ นักศึกษาที่อยู่ชั้นปีที่ 4 หรือ ปีสุดท้ายเท่านั้นนะคะ

 

ภาคเหนือ:

1.วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
รอบ : เวลา 1000-1200 น. - เต็มแล้ว
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตึก E1 , ห้อง 117

(แต่งกายให้เรียบร้อย / หากต้องการใบ Interview Card กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้เข้าใจ)

 

กรุงเทพ:  วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562
รอบ : เวลา 1300-1430 น. (50 ที่นั่ง) - เต็มแล้ว
รอบ : เวลา 1500-1630 น. (50 ที่นั่ง) - เต็มแล้ว
สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ ชั้น L (ขึ้นบันได) ห้อง Orchids 3, สุขุมวิท 23

**กรุณาส่งข้อความจองใน Page เท่านั้นนะค่ะ เราจะรับจองตามลำดับที่จองใน inbox Page ของ Londonhousecm นะคะ**
เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด กรุณาส่งรายละเอียดให้ชัดเจน

1.ชื่อ-นามสกุล
2.มหาวิทยาลัย
3.ชั้นปีที่กำลังที่ขึ้นศึกษา
4.เบอร์ติดต่อ
5.รอบเวลา:

เฟสบุก1 account จองได้1ที่ ไม่รับจองที่แทนกันนะคะ 1 คน 1ที่เท่านั้น / ชื่อต้องตรงกับ Transcript ที่จะยื่นนะคะ
เนื่องจากผู้สมัครฟัง Roadshow มีจำนวนมาก น้องๆจะได้รับการยืนยันเป็นข้อความตอบกลับ ภายใน 48 ชั่วโมง(ไม่ต้องส่งมาหลายๆครั้ง) หลังจากส่งข้อมูลการจองแล้ว ทุกคนจะได้ข้อความตอบกลับค่ะ

 

สำหรับน้องๆที่จองแล้วไม่สามารถย้ายรอบได้นะคะ สำหรับคนที่จองแล้ว แต่ไม่สามารถมาได้ ให้ปล่อยเป็น No show เลยวันที่จองไปแล้วถึงจะจองใหม่ได้ค่ะ

กรุณามาก่อนเวลา 15-30 นาที เพื่อลงทะเบียน : แต่งกาย สุภาพ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนิสิต
เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นในวัน Roadshow:

1. ใบคะแนน Transcript เป็นภาษาอังกฤษ (Unofficial transcript) สามารถปริ้นออกจาก Computer ได้ ต้องมีชื่อผู้สมัครและ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า GPAเฉลี่ย รวม 2.75
2). บัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา

เอกสารต้องครบนะคะ หากไม่ครบเราจะไม่ออกใบ interview Code ให้ค่ะ

Roadshow zoning ตามสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่: สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ พิษณุโลกขึ้นไป ตัวอย่าง ใครที่อยู่แม่ฟ้าหลวง มหาลัยเชียงใหม่ ถึงแม้ครอบครัวจะอยู่ที่กรุงเทพ ก็ต้องมาฟัง Roadshow ที่เชียงใหม่ /เชียงราย

กรุงเทพ: สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ภาคอื่น ยกเว้นภาคเหนือ ตัวอย่าง ใครที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ถึงแม้ครอบครัวจะอยู่ที่เชียงราย ก็ต้องมาฟัง Roadshow ที่กรุงเทพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟังที่ กรุงเทพ

ในงาน Roadshow จะแจกใบ Interview Card ซึ่งจะแบ่งเป็น Zoning จะไม่แจกใบภาคเหนือในงานของกรุงเทพ จองให้ถูก Location นะคะ
ผู้ปกครอง สามารถฟังข้าม Zone ได้ แต่จะไม่สามารถเป็นตัวแทนฟังหรือรับใบInterview code แทนได้ สำหรับผู้ปกครองไม่ต้องจองค่ะ
Roadshow – FREE

จะไม่มีการเก็บเงินใดๆ ในการดำเนินการสมัคร เช่น ค่าเข้าฟัง Road Show, ค่าสมัครรอบแรก, ค่าสัมภาษณ์รอบที่ 1 และ Final Interview กับทาง Disney

ติดตาม Website ของเราบ่อยๆนะคะ มีการเพิ่มสถานที่และรอบอยู่เรื่อยๆค่ะ